Organizace turnajů klapala bez chybiček. Propagaci směrem k veřejnosti zdá se zvládli perfektně, 23. července jsem dávala odkazy na propagační videa, která považuji za velmi zdařilá.

Ze začátku nebyl příliš aktuální web nebo možná jen nebyl přehledný, časem se to zlepšilo. Možná jsme se na něm naučili orientovat.

Lukáš se na gowebu zmiňuje o úrovni zapisovatelů a k tomu mě nedá nepřipomenout můj (malý, ale přeci jen) spor vloni s Vláďou, kdy tvrdil, že to zvládne i dvacáté kjú. Bylo vidět, že nezvládne.

A dojem z cest: seznámila jsem se se srdečnými a pohostinnými lidmi; Karelie je pěkná země; Dvakrát jsem slyšela stížnosti na sankce, takže jim vadí a ne, že ne.